worldskills
Yrkes-SM
ECYCUP
ECY Cup

ECY Cup

Testa datorerna här:

http://mm2.intermezzon.com/eio/demo/

Det är viktigt att alla lärare ser till så att datorerna fungerar mot testsidan. En grön ruta med ok så vet ni att datorerna fungerar.