worldskills
Yrkes-SM
ECYCUP
För elbranschens lokala yrkesnämnder

Av ELY Stockholm rekommenderad skola

 

Observera att "Av Elbranschen rekommenderad skola" är ett utvecklingsprojekt som pågår i Stockholm. ELY Stockholm har startat projektet som kan tänkas utvidgas och spridas i framtiden men i dagsläget gäller detta endast Stockholms regionen.


Image

 

Av Elbranschen rekommenderad skola

I flera år har elteknikbranschen haft önskemålet att få en överblick över vart eleverna som går ut gymnasiet tar vägen. Vi har tidigare bland annat undersökt möjligheten att certifiera skolorna i Stockholm och på Gotland, men detta visade sig vara ogenomförbart. Därför har vi nu startat upp ett projekt som vi kallar ”Av elteknikbranschen rekommenderad skola”. Syftet med projektet är som vi tidigare nämnt att få erfarenhet av vart de elever som inte lämnat in lärlingskort har sökt sig på arbetsmarknaden. Vi passar också på att undersöka hur våra blivande medarbetare får sin utbildning tillgodosedd genom att ställa en del frågor som kan ge oss svar på hur utbildningen genomförs.

Vi vill också skaffa oss ett kunskapsunderlag om hur det står till i våra skolor för att eventuellt kunna utveckla underlag till kurser som är anpassade för framtidens elektriker. Elteknikföretagen efterfrågar också ett stöd från branschens organisationer där de kan få en ”garanti” att eleverna har fått en kvalitativ utbildning. Därför kommer vi att på våra respektive hemsidor (EIO, SEF samt ECY) publicera de skolor som, med tillfredsställande resultat, svarat på de frågor vi ställt, så att branschföretagen själva kan bilda sig en uppfattning om hur bra dessa skolor är på att utbilda framtida elektriker.

Naturligtvis hoppas vi även på att företagen i större utsträckning vill engagera sig i utbildningsfrågor och delta i de programråd som skolorna genomför. Företagens engagemang i skolorna är viktigt så att utbildningen speglar de behov som branschen har.

Vi kommer inte att publicera enskilda skolors resultat, utan endast en sammanställning av svaren, så att skolorna själva kan jämföra sig med varandra och se vilka förbättringar de behöver genomföra. Detta presenteras direkt till de berörda skolorna.  ELY kommer att följa upp svaren som och om några av dessa påvisar brister kommer vi att följa upp detta genom en kontakt med skolan.

Vi hoppas givetvis att samtliga skolor vill delta i projektet då det utgör en viktig del i att, i samråd med elteknikbranschen, förbättra utbildningskvalitén för våra framtida medarbetare.

Har ni frågor och/eller synpunkter kring detta projekt, ta då gärna kontakt med ELY.

Michael Clysén,                                                           Mari Engström
Michael.clysen@sef.se                                              mari.engstrom@eio.se

 

Image

Nedan finns alla de skolor som har klarat kraven för "Av Elteknikbranschen rekommenderad skola";
(Klicka på skolan för att komma vidare till deras webbsida)


 

Christopher Polhemgymnasiet, Visby

_________________________________________

Cybergymnasiet, Stockholm
_________________________________________

Elektrikergymnasiet, Hägersten
_________________________________________

Fredrika Bremergymnasiet Haninge
__________________________________________

Nacka Gymnasium, Nacka
__________________________________________

Nynäshamns Gymnasium
__________________________________________

Rodengymnasiet, Norrtälje

__________________________________________

Sjödalsgymnasiet, Huddinge

__________________________________________

Solna Gymnasium, Solna     
__________________________________________

Stockholms Praktiska Gymnasium

__________________________________________

Stockholms Tekniska Gymnasium

__________________________________________

St:Eriks Gymnasium, Stockholm
__________________________________________

Torekällgymnasiet, Södertälje

__________________________________________

Värmdö Tekniska Gymnasium, Värmdö
__________________________________________

Åva gymnasium, Täby