Behörighetsutbildning

De elektriker som har ansvaret för elektriska anläggningar måste godkännas av Elsäkerhetsverket med så kallad Allmän eller Begränsad behörighet.

Behörighetsutbildning anordnas bland annat inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen.

Utbildningen kan också läsas som distansutbildning på www.euu.se eller www.teknikutbildarna.se. Kurserna bygger på arbetserfarenhet inom området.