Behörighetsutbildning

De elektriker som har ansvaret för elektriska anläggningar måste godkännas av Elsäkerhetsverket med så kallad A eller B Auktorisation.

Behörighetsutbildning anordnas bland annat inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen.

Utbildningen kan också läsas som distansutbildning på www.insu.se eller www.teknikutbildarna.se. Kurserna bygger på arbetserfarenhet inom området.