Här börjar din karriär!

Redan när du söker till El- och energiprogrammet på gymnasiet behöver du välja
inriktning. Det finns fyra sådana.

Du går samma grundutbildning oavsett vilken av de fyra inriktningarna du väljer. Det är
senare, när du fördjupar dig, som du väljer en ”utgång”, som det kallas. Då handlar ditt val
ännu mer specifikt om vad just du vill arbeta med. Om du redan nu vet vad du vill specialisera
dig på, kolla att den skola du är intresserad av verkligen har den utbildning du vill gå.

 

 

Några yrkesvägar: 

Mångsysslaren

Som installationstekniker installerar duelektrisk utrustning i bostäder, kontor, affärer och industrier.

Problemlösaren

Som industri- och serviceelektriker jobbar du med att underhålla, kontrollera och reparera utrustning inom industrin, i offentliga byggnader eller i hemmet.

Beskyddaren

Som larm- och säkerhetstekniker monterar du brandlarm, inbrottslarm, övervakningssystem, passersystem och annan säkerhetsutrustning.

Kommunikatören

Som teletekniker jobbar du med medieöverföring, som att installera data- och telenät i kontor, industrier och hemmet.