Kommunikatören

Som teletekniker jobbar du med medieöverföring, som att installera data- och telenät i kontor, industrier och hemmet.

Ditt jobb kan handla om fiber, IT, kabel-TV eller datakommunikation – variationen är stor. Oftast gör du tekniska beskrivningar av dina installationer, så att andra förstår hur jobbet är gjort och hur installationen ska användas för bästa möjliga kvalitet och minsta möjliga klimatpåverkan. En del av arbetet går ut på att serva och reparera installationer som gjorts tidigare.