ECY-certifikat och ETG-certifikat

Enligt kollektivavtalet mellan IN och SEF garanterar ett certifikat utfärdat av ECY att lärlingstiden är genomförd efter godkänd yrkesexamen. För elever på en ETG-skola leder ett godkänt yrkesprov till att certifikat delas ut samtidigt med slutbetyget.

Nuvarande krav för ECY certifikat gäller för de elever som examinerats enligt reformen GY2011 som infördes inför höstterminen 2011. Beslut togs av parterna i Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY) vid sammanträdet den 2014-03-19.

För ETG-certifikat gäller ett särskilt yrkesprov som du kan läsa mer om på ETG Sverige . För att kunna examineras med ETG-certifikat krävs att du utbildar dig på en ETG-certifierad skola. 

Bedömningar av äldre utbildningar görs individuellt genom att du mejlar dina betyg och intyg till din lokala yrkesnämnd (ELY), larling@sef.se 

Skolverkets krav för yrkesexamen från El- och Energiprogrammet
Skolverkets krav innebär att man ska ha betyg i 2.500 p (poäng), varar minst 2.250 p ska vara betyget E eller högre.

I dessa 2.250 p måste de programgemensamma kurserna ingå tillsammans med Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, Matematik 1a, Engelska 5, lägst betyg E samt ett godkänt Gymnasiearbete. 
 
De obligatoriska programgemensamma kurserna är:
- Datorteknik 1a
- Energiteknik 1
- Elektromekanik
- Mekatronik 1

Särskilt viktiga kurser är: 
- Praktisk Ellära
- Elkraftteknik

Dessa två kurser är ett krav för att Elsäkerhetsverket ska dela ut B Auktorisation enl. ELSÄK-FS 2017:4 (dessutom krävs intyg på arbetslivserfarenhet)

Godkänt prov i Skötsel av elanläggning (bokas på www.euu.se). För gymnasieelever gäller ett godkänt resultat på Elsäkerhetsprovet som ingår i Nationellt branschprov. Skötsel av eläggning kan också göras som distanskurs under tiden som lärlingsanställd på ett IN-företag eller via utbildningsanordnare som har Certifierade yrkesbedömare.  Även yrkeslärare som har kompetens motsvarande Auktorisation har ECYs mandat att utfärda intyg för Skötsel av elanläggning. Den yrkeslärare som utfärdar ett intyg tar också på sig ett arbetsmiljöansvar i lagens mening. ECY rekommenderar därför att även yrkeslärare genomgår kursen "Skötsel av elanläggning".

Minst 1.600h lärlingstid

Lokal utformning av utbildningen

Installatörsföretagens medlemsföretag kan påverka innehållet i gymnasieskolans och vuxenutbildningens lokala programrådet på den skola man väljer att samarbeta med.

Tips på hur man kan jobba i ett programråd hittar du här EIOs handbok om programrådsarbete