ECY-certifikat och ETG-certifikat

Enligt kollektivavtalet mellan EIO och SEF garanterar ett certifikat utfärdat av ECY att lärlingstiden är genomförd efter godkänd yrkesexamen. För elever på en ETG-skola leder ett godkänt yrkesprov till att certifikat delas ut samtidigt med slutbetyg.

Nuvarande krav för ECY certifikat gäller för de elever som examinerats enligt reformen GY2011 som infördes inför höstterminen 2011. Beslut togs av parterna i Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY) vid sammanträdet den 2014-03-19.

För ETG-certifikat gäller ett särskilt yrkesprov som du kan läsa mer om på ETG Sverige . För att kunna examineras med ETG-certifikat krävs att du utbildar dig på en ETG-certifierad skola. 

Bedömningar av äldre utbildningar görs individuellt genom att du mejlar dina betyg och intyg till din lokala yrkesnämnd (ELY), se kontakt

Skolverkets krav för yrkesexamen från El- och Energiprogrammet
Skolverkets krav innebär att man ska ha betyg i 2.500 p (poäng), varar minst 2.250 p ska vara betyget E eller högre.

I dessa 2.250 p måste de programgemensamma kurserna ingå tillsammans med kurserna för B Auktorisation, Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, Matematik 1a, Engelska 5, lägst betyg E samt ett godkänt Gymnasiearbete. Man ska också ha gjort ett prov i Skötsel av elanläggningar.

De programgemensamma kurserna är:
- Datorteknik 1a
- Energiteknik 1
- Elektromekanik
- Mekatronik 1

Elsäkerhetsverkets krav för B Auktorisation enl. ELSÄK-FS 2017:4 inom kunskapsområden
- Praktisk Ellära
- Elkraftteknik

Godkänt prov i Skötsel av elanläggning kan fås i samband med Nationellt branschprov, under tiden som lärlingsanställd på ett EIO-företag eller via utbildningsanordnare i branschen.

Minst 1.600h lärlingstid

Lokal utformning av utbildningen

EIOs medlemsföretag kan påverka utgångarna genom det lokala programrådet på den skola man väljer att samarbeta med.

Tips på hur man kan jobba i ett programråd hittar du här EIOs handbok om programrådsarbete