ECY-certifikat och ETG-certifikat

Enligt kollektivavtalet mellan IN och SEF garanterar ett certifikat utfärdat av ECY att lärlingstiden är genomförd efter godkänd yrkesexamen. För elever på en ETG-skola leder ett godkänt yrkesprov till att certifikat delas ut samtidigt med slutbetyget.

Nuvarande krav för ECY certifikat gäller för de elever som examinerats enligt reformen GY2011 som infördes inför höstterminen 2011. Beslut togs av parterna i Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY) vid sammanträdet den 2014-03-19.

För ETG-certifikat gäller ett särskilt yrkesprov som du kan läsa mer om på ETG Sverige . För att kunna examineras med ETG-certifikat krävs att du utbildar dig på en ETG-certifierad skola. 

Bedömningar av äldre utbildningar görs individuellt genom att du mejlar dina betyg och intyg till din lokala yrkesnämnd (ELY), larling@sef.se 

Skolverkets krav för yrkesexamen från El- och Energiprogrammet
Skolverkets krav innebär att man ska ha betyg i 2.500 p (poäng), varar minst 2.250 p ska vara betyget E eller högre.

I dessa 2.250 p måste de programgemensamma kurserna ingå tillsammans med Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, Matematik 1a, Engelska 5, lägst betyg E samt ett godkänt Gymnasiearbete. 

De obligatoriska kurserna för att bli elektriker är:

  • Datorteknik 1a
  • Energiteknik 1
  • Elektromekanik
  • Mekatronik 1
  • Praktisk Ellära
  • Elkraftteknik

Utöver ovanstående obligatoriska kurser krävs minst 950 p i inriktnings- och fördjupningskurser.

Godkänt resultat krävs på det obligatoriska Elsäkerhetsprovet som görs i samband med Nationellt branschprov. För vuxenstuderande vid ETG-skolor erbjuds sex provtillfällen per år. För den som inte har ett godkänt Elsäkerhetsprov gäller distanskursen Skötsel av elanläggning eller intyg från Certifierade yrkesbedömare

Även yrkeslärare som har kompetens motsvarande Auktorisation har ECYs mandat att utfärda intyg för Skötsel av elanläggning. Den yrkeslärare som utfärdar ett intyg tar också på sig ett arbetsmiljöansvar i lagens mening. ECY rekommenderar därför att även yrkeslärare genomgår kursen "Skötsel av elanläggning".

Minst 1.600h lärlingstid

Lokal utformning av utbildningen

Installatörsföretagens medlemsföretag kan påverka innehållet i gymnasieskolans och vuxenutbildningens lokala programrådet på den skola man väljer att samarbeta med.

Tips på hur man kan jobba i ett programråd hittar du här EIOs handbok om programrådsarbete