ECY-certifikat och ETG-certifikat

Enligt kollektivavtalet mellan EIO och SEF garanterar ett certifikat utfärdat av ECY att lärlingstiden är genomförd. För elever på ETG-skola garanteras godkänt yrkesprov av ett ETG-certifikat.

Nuvarande krav för ECY certifikat gäller för de elever som examinerats enligt reformen GY2011 som infördes inför höstterminen 2011. Beslut togs av parterna i Elbranschens Centrala Yrkesnämnd, ECY, vid sammanträdet den 2014-03-19.

För ETG-certifikat gäller ett särskilt yrkesprov som du kan läsa mer om på ETG Sverige . För närvarande krävs att du som elev går på en ETG-certifierad skola men på sikt kommer även vuxenstuderande och de som genomför en validering att kunna genomföra ETG:s yrkesprov.

Bedömningar av äldre utbildningar görs individuellt genom att du mejlar dina betyg och intyg till din lokala yrkesnämnd (ELY), se kontakt

Skolverkets krav för yrkesexamen från El- och Energiprogrammet
Skolverkets krav innebär att man ska ha betyg i 2.500 p (poäng), varar minst 2.250 p ska vara betyget E eller högre.

I dessa 2.250 p måste de programgemensamma kurserna ingå tillsammans med kurserna för BB1-behörighet,  Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, Matematik 1a, Engelska 5, lägst betyg E samt ett godkänt Gymnasiearbete. Man ska också ha gjort ett prov i Skötsel av elanläggningar.

De programgemensamma kurserna är:
- Datorteknik 1a
- Energiteknik 1
- Elektromekanik
- Mekatronik 1

Elsäkerhetsverkets krav för BB1 behörighet enl. ELSÄK-FS 2013:1 inom kunskapsområden
- Praktisk Ellära
- Elkraftteknik

Godkänt prov i Skötsel av elanläggning kan fås i samband med Nationellt branschprov, under tiden som lärlingsanställd på ett EIO-företag eller via utbildningsanordnare i branschen.

Minst 1.600h lärlingstid

Lokal utformning av utbildningen

EIOs medlemsföretag kan påverka utgångarna genom det lokala programrådet på den skola man väljer att samarbeta med.

Tips på hur man kan jobba i ett programråd hittar du här EIOs handbok om programrådsarbete