Förslag på yrkesutgångar

ECY har tagit fram förslag till vad som bör ingå i en gymnasial utbildning

Yrkesutgångar från El- och energiprogrammet  Yrkesutgångar Elteknik

Powerpointunderlag inriktning-elteknik.pdf

Rekommendation på gymnasiekurser Kurser inom Elteknik

I de flesta av förslagen till yrkesutgångar finns kursen Fastighetsautomation 1, AUTFAS01 med. ECY anser att denna kurs ska finnas med då den ger en grundläggande kompetens för alla elektriker. Effektiva system för fastighetsautomation är helt avgörande för att Sverige ska nå de högt satta mål som Riksdagen har fastställt för miljöpåverkan.

ECY anser också att kursen Servicekunskap, FÖSEV0 ska finnas i alla fördjupningar. Den handlar bl.a. om attityder och förhållningssätt i mötet med olika kunder. Vi rekommenderar att inspiration hämtas från Elrätt

 För båda dessa kurser finns läromedel på www.euu.se .