Kvalitetssäkrat yrkeskunnande

Genom branschkonceptet ETG har ECY utvecklat yrkesprov som leder till certifikat.

Genom de nationella kunskapsmålen följer styrelsen för ETG Sverige löpande upp genom kunskapsprov och APL-test. ETG-examen delas ut till de elever som är godkända enligt branschens fastställda kurskrav, har genomfört 600 timmars dokumenterad APL samt har klarat terminsproven och ett veckolångt praktiskt yrkesprov med godkänt resultat erhåller en ETG-examen. Detta inkluderar också ECY-certifikatet. Yrkesprovet sker under överinseende av fackman.

De elever som erhåller ETG-examen erhåller sitt yrkesbevis i samband med sin examen och anställs som förstaårsmontörer i företagen enligt kollektivavtal mellan elteknikbranschens parter.

För skolornas elever betyder det framför allt att de kan vara säkra på att få relevanta kunskaper eftersom företagen är med och kvalitetssäkrar innehållet i utbildningen. Det ökar naturligtvis deras attraktionskraft på arbetsmarknaden eftersom att de får kunskaper som matchar företagens framtida behov av kompetens.

Yrkesprov som ger certifikat Elektriker

Yrkesprov Installation genomförs på samtliga skolor som är ETG-partners. I juni 2019 examineras ca 350 personer inom ungdomsgymnasiet och vuxenutbildning med detta yrkesprov.

Yrkesprov Industri Automation finns sedan 2019 på Karlfeldtgymnasiet-Avesta

Yrkesprov Larm Säkerhet är under utveckling och pilotskolor kommer starta HT 2020

Mer information om kvalitetskonceptet Elteknikbranschens Gymnasieskolor, ETG, hittar du här