Undantag engelska

I enlighet med Skollag 16 kap, 32 § kan undantag göras när det gäller engelska. För att ECY ska godkänna ett sådant undantag vid utfärdande av certifikat krävs underlag på rektors beslut.