Flera vägar till anställning

Här beskrivs de olika vägarna du kan ta till en anställning och ett ECY-certifikat. Under 2016-2018 har ca 2.000 personer hämtat ut sitt ECY-certifikat varje år. Viktigast är El- och energiprogrammet på ungdomsgymnasiet, ca 2/3-delar av utfärdade certifikat. På andra plats kommer vuxenutbildningen med drygt 1/4-del av certifikaten. Ca 50 validerade personer hämtar ut sitt certifikat varje år.

Följande individer ska anställas med 1.600 timmars lärlingstid

Elever som gått El- och energiprogrammet

Elev från vuxenutbildning som läst kurser motsvarande gymnasieskolans El- och energiprogram

Elev från Teknikprogrammet, eller annan motsvarande teknisk gymnasieutbildning och som har gjort ”Elteknisk validering” eller läst motsvarande kompletteringskurser.

Yrkesväxlare som genomfört”Elteknisk validering"

Individ med elkraftteknisk YH-utbildning

Individ som validerats och utbildats enligt beslut av ECY. Mer information hittar du under fliken Validering.

Följande individer ska anställas som lägst 1:a året i yrket

Elever från ETG-skolor med godkänd yrkesexamen (har ECY-certifikat från skolan)

Elyrkesman med yrkesbevis från nordiskt land *

Elyrkesman från land utanför norden och som genomgått ”Elteknisk validering” med godkänt resultat. *

Elyrkesman från land utanför norden och som styrkt sin kompetens med certifikat, intyg, arbetsgivarintyg eller liknande och bedöms ha erforderliga kunskaper, t ex genom Elteknisk validering. *

*kan ansöka om ECY-certifikat efter tre månaders anställning, som elektriker, i ett företag som är anslutet till Installationsavtalet mellan Installatörsföretagen och Svenska Elektikerförbundet.