Kontaktuppgifter vid frågor kring lärlingshantering

Kontakta i första hand din lokala handläggare enligt nedan.

Region Nord

ELY Övre Norrland och Mellersta Norrland


larling@sef.se

0771-10 14 00

Region Mitt

ELY Gävle-Dala, Stockholm inkl Gotland, Sörmland, Västmanland-Uppland, Örebro och Östergötland


 larling@sef.se
 0771-10 14 00

Region Väst

ELY Västra Sverige

larling@sef.se
0771-10 14 00

Region Syd

ELY Skåne och Sydöstra Sverige

larling@sef.se
0771-10 14 00