Lärlingskontor Region Mitt

Omfattar kansli för följande län: Örebro, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Östergötland och Gotland

Kontakt

larling@sef.se
0771-10 14 00

ELY har för närvarande en månads handläggningstid för lärlingsregistreringar och utfärdande av certifikat.

Postadress

ELY c/o Elektrikerna Region Mitt, Box 1319, 171 25 Solna

Lokala representanter

Representanter för EIO och SEF