Parternas representanter Region Mitt

ELY Gävle-Dala

Mattias Morenius (IN)
mattias.morenius@installatorsforetagen.se
023-580 95
EIO Gävle-Dala, Ölandsgatan 6, 791 60 FALUN

Lars Jansson (SEF)
lars.jansson@sef.se
010-434 05 26
Elektrikerna Region Mitt, Box 1319, 171 25 SOLNA

ELY Stockholm (inkl Gotland)

Mari Engström (IN)
mari.engstrom@installatorsforetagen.se
08-762 74 83
EIO Stockholm, Box 17154, 104 62 STOCKHOLM

Patrik Ericsson (SEF)
patrik.ericsson@sef.se
010-434 05 79
Elektrikerna Region Mitt, Box 1319, 171 25 SOLNA

ELY Västmanland-Uppland

Jörgen Wikström (IN)
jorgen.wikstrom@installatorsforetagen.se
021-34 93 59
EIO Uppsala-Västerås, Kristinagatan 17, 724 61 VÄSTERÅS

Isabell Öberg (SEF)
isabell.oberg@sef.se
010-434 05 74
Elektrikerna Region Mitt, Box 1319, 171 25 SOLNA

ELY Örebro

Mats Fredriksson (IN)
mats.fredriksson@installatorsforetagen.se
019-19 57 72
EIO Örebro-Värmland, Köpmangatan 23-25, 702 23 ÖREBRO

Camilla Lodin (SEF)
camilla.lodin@sef.se
010-434 05 27
Elektrikerna Region Mitt, Box 1319, 171 25 SOLNA

ELY Östergötland och Sörmland

Arvid Sjögedahl (IN)
arvid.sjogedahl@installatorsforetagen.se
013-25 30 41
EIO Östgöta-Sörmlands Distriktsförening, Box 388, 581 04 LINKÖPING

David Fernhed (SEF)
david.fernhed@sef.se
010-434 05 73
Elektrikerna Region Mitt, Box 1319, 171 25 SOLNA