Lärlingskontor Region Nord

Omfattar kansli för följande län: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

Kontakt

larling@sef.se
0771-10 14 00

ELY har för närvarande en månads handläggningstid för lärlingsregistreringar och utfärdande av certifikat.

Postadress

ELY c/o Elektrikerna Region Nord, Ö Långgatan 13 B, 2 tr, 852 36 SUNDSVALL

Lokala representanter

Representanter för EIO och SEF