Parternas representanter Region Nord

ELY Mellersta Norrland

Gudrun Andersson (IN)
gudrun.andersson@installatorsforetagen.se
060-16 73 41
EIO Mellersta Norrland, Box 210, 851 41 SUNDSVALL

Hans Nilsson (SEF)
hans.nilsson@sef.se
010-434 05 17
Elektrikerna Region Nord, Ö Långgatan 13 B, 2 tr, 852 36 SUNDSVALL

ELY Övre Norrland

Thomas Hedin (IN)
thomas.hedin@installatorsforetagen.se
0910-78 29 21
EIO Övre Norrland, Expolaris Center, 931 88 SKELLEFTEÅ

Hans Nilsson (SEF)
hans.nilsson@sef.se
010-434 05 17
Elektrikerna Region Norr, Ö Långgatan 13 B, 2 tr, 852 36 SUNDSVALL