Lärlingskontor Region Syd

Omfattar kansli för följande län: Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne.

Kontakt

larling@sef.se
0771-10 14 00

ELY har för närvarande en månads handläggningstid för lärlingsregistreringar och utfärdande av certifikat.

Postadress

ELY c/o Elektrikerna Region Syd, Amiralsgatan 81 A, 214 37 MALMÖ

Lokala representanter 

Representanter från EIO och SEF