Parternas representanter Region Syd

ELY Skåne

Torbjörn Johansson (IN)
torbjorn.johansson@installatorsforetagen.se
040-35 25 92
EIO Skåne, Box 186, 201 21 MALMÖ

Peter Jönsson (SEF)
peter.jonsson@sef.se
010-434 05 61
Elektrikerna Region Syd, Amiralsgatan 81 A, 214 37 MALMÖ

ELY Sydöstra Sverige

Henrik Claesson (IN)
henrik.claesson@installatorsforetagen.se
EIO Sydöstra Sverige, Kungsgatan 1 B, 352 30 VÄXJÖ

Peter Jönsson (SEF)
larling@sef.se
010-434 05 61
Elektrikerna Region Syd, Amiralsgatan 81 A, 214 37 MALMÖ