Parternas representanter Region Syd

ELY Skåne

Ylwa Glismann (IN)
ylwa.glismann@installatorsforetagen.se
040-35 25 92
Installatörsföretagen, Box 186, 201 21 MALMÖ

Peter Jönsson (SEF)
peter.jonsson@sef.se
010-434 05 61
Elektrikerna Region Syd, Amiralsgatan 81 A, 214 37 MALMÖ

ELY Sydöstra Sverige

Ylwa Glismann (IN)
ylwa.glismann@installatorsforetagen.se
Installatörsföretagen, Kungsgatan 1 B, 352 30 VÄXJÖ

Peter Jönsson (SEF)
peter.jonsson@sef.se
010-434 05 61
Elektrikerna Region Syd, Amiralsgatan 81 A, 214 37 MALMÖ