Lärlingskontor Region Väst

Omfattar kansli för följande län: Halland, Värmland och Västra Götaland

Kontakt

larling@sef.se
0771-10 14 00

ELY har för närvarande en månads handläggningstid för lärlingsregistreringar och utfärdande av certifikat.

Postadress

ELY c/o Elektrikerna Region Väst, Olof Palmes plats 1, 413 04 Göteborg

Lokala representanter

Representanter för EIO och SEF