Parternas representanter Region Väst

ELY Västra Sverige

Michael Carlsson (IN)
michael.carlsson@installatorsforetagen.se
031-62 94 54
EIO Västra Sverige/Göteborg, Box 404, 401 26 GÖTEBORG

Thomas Sandgren (SEF)
thomas.sandgren@sef.se
010-434 05 18
Elektrikerna Region Väst, Olof Palmes plats 1, 413 04 GÖTEBORG

 

ELY Karlstad (Värmland)

Mats Fredriksson (IN)
mats.fredriksson@installatorsforetagen.se
019-19 57 72
EIO Örebro-Värmland, Köpmangatan 23-25, 702 23 ÖREBRO

Stanley Nilsson (SEF)
stanley.nilsson@sef.se
010-434 05 40
Elektrikerna Region Väst, Posthornsgatan 8, 656 32 KARLSTAD