Anmälan för 2019 är öppen 8 januari till 1 mars

Det Nationella branschprovet i Installationsteknik och Elsäkerhet är ECYs bidrag till att utveckla yrkesutbildningen inom gymnasieskolans El- och energiprogram. För oss är yrkesteoretiskt kunnande lika viktigt som engelska, svenska och matematik. För våra medlemsföretag underlättar yrkeskunnande på C-nivå när du söker jobb. utvecklingsbar.

Den elev som jobbar lugnt och metodiskt har goda chanser att klara C-nivå. Anmälan till "Skötsel av elanläggning" gäller för den som inte klarat Elsäkerhetsprovet under skoltiden. 

El- och energiprogrammets årliga webbaserade Nationella branschprovet i Installationsteknik och Elsäkerhet genomförs normalt onsdag och torsdag den tredje veckan i mars. Omprov i Elsäkerhet genomförs normalt en tisdag sista vecka i april. Genom ECYs webbaserade prov vill vi ge elever och lärare stöd i bedömningen av kompetensen i installationsteknik och underlätta första anställningen hos ett medlemsföretag inom branschorganisationen Installatörsföretagen.

Det webbaserade provet bygger på examensmålen och fokuserar på att "Utbildningen ska träna eleverna i att göra medvetna val, exempelvis att kunna använda rätt material och verktyg samt att kunna planera och utvärdera en arbetsprocess. Utbildningen ska vidare leda till att eleverna förstår vikten av att kunna dokumentera och gå systematiskt till väga för att lösa problem".

Modulen "Installationsprov" består i huvudsak av frågor relaterade till kursen Elinstallationer (200 p) men även frågor från följande kurser kan ingå: Belysningsteknik (100 p), Elmotorstyrning (100 p), Kommunikationsnät 1 (100 p).

Syftet med provet är att utveckla stödet vid betygssättning för yrkeslärarna på El- och energiprogrammet och därmed bidra till elevernas lärande. De fem frågorna i modulen "Installationsprov" kan besvaras på betygsnivåerna A-C-E. Den elev som behöver mer information (läs, samråd) hamnar på C-nivå men får en chans att komma tillbaks till A-nivå. Den elev som behöver utförliga instruktioner hela tiden hamnar på E-nivå men får i andra frågan chansen att komma tillbaks till C-nivå.

Elsäkerhetsprovet ingår som en obligatorisk del i ECY-certifikatet. För godkänt krävs som tidigare rätt svar på minst 70 procent av frågorna. För elever som inte når godkänt finns möjligheten att göra EUUs "Skötsel av elanläggning" .

ECY ser gärna att skolan involverar APL-företagen och deras handledare i genomförandet av Nationellt branschprov.

Vi har byggt och testat enligt desktopwebbläsarna som finns här. http://standout.se/webbutveckling/2016/02/03/rekommenderade-webblasare-2016/ . Alla moderna webbläsare fungerar. Vi har valt att inte stödja iOS och Androidtelefoner.

Genomförande av Nationellt branschprov

Under provdagarna är provet öppet 08.00 – 16.00. Du avgör själv som lärare hur mycket tid olika elever ska få ägna åt modulen Elinstallation och modulen Elsäkerhet. Vår bedömning är att de flesta elever behöver max två timmars effektiv tid. Vid ev problem mejla ross+installatorsprov@standout.se . Helpdeskfunktion över telefon erbjuds ej.

Vi tar gärna del av förslag till förbättringar. Mejla därför gärna ECY på par.lundstrom@installatorsforetagen.se . I fliken "Utveckling" till vänster ser du vilka förbättringar vi har arbetat med under 2018.

Ny anmälan sker här https://installatorsprov.standoutapp.se/user_registrations/new .

Om du som lärare anmälde dig 2017eller 2018 men har glömt ditt lösenord så ska du använda länken ”Glömt ditt lösenord?” direkt under loginknappen på https://installatorsprov.standoutapp.se/users/sign_in

När du som lärare har anmält dig kommer du att få ett bekräftelsemail så snart ECY godkänt er ansökan. E-postmeddelandet innehåller en länk där du bekräftar ert konto samt väljer vilket lösenord du vill använda när du loggar in. Denna bekräftelse är dock inte automatgenererad utan kräver att ECY godkänner, vilket sker när arbetsbelastningen så tillåter. Vill du ha vägledning hittar du det här i Manual . Kolla för säkerhets skull i spamfiltret innan du mejlar frågor till helpdesk ross+installatorsprov@standout.se