Den 24 april erbjöds tillfälle till omprov i Elsäkerhet. För de som inte är godkända finns nästa möjlighet under lärlingstiden.

Det Nationella branschprovet i Installationsteknik och Elsäkerhet är ECYs bidrag till att utveckla yrkesutbildningen inom gymnasieskolans El- och energiprogram. För oss är yrkesteoretiskt kunnande lika viktigt som engelska, svenska och matematik. För våra medlemsföretag är yrkeskunnande på C-nivå grunden för att vara anställningsbar och utvecklingsbar.

Den elev som jobbar lugnt och metodiskt har goda chanser att klara C-nivå.

El- och energiprogrammets årliga webbaserade Nationella branschprovet i Installationsteknik och Elsäkerhet genomförs normalt onsdag och torsdag den tredje veckan i mars. Omprov i Elsäkerhet genomförs normalt en tisdag sista vecka i april. Genom att skapa ett webbaserat prov som ger elever och lärare stöd i bedömningen av kompetensen i installationsteknik underlättas övergången till anställning i ett medlemsföretag hos branschorganisationen Installatörsföretagen.

Det webbaserade provet bygger på examensmålen och fokuserar på att "Utbildningen ska träna eleverna i att göra medvetna val, exempelvis att kunna använda rätt material och verktyg samt att kunna planera och utvärdera en arbetsprocess. Utbildningen ska vidare leda till att eleverna förstår vikten av att kunna dokumentera och gå systematiskt till väga för att lösa problem".

Modulen "Installationsprov" består i huvudsak av frågor relaterade till kursen Elinstallationer (200 p) men även frågor från följande kurser kan ingå: Belysningsteknik (100 p), Elmotorstyrning (100 p), Kommunikationsnät 1 (100 p).

Det Nationella Branschprovet utgår från exemplet nybyggnation eftersom Sverige det kommande decenniet behöver bygga ca 600.000 bostäder i ca 260 av landets 290 kommuner (Boverket maj 2017). Till det kommer stora infrastruktursatsningar och stora renoveringsbehov för ca 800.000 bostäder byggda på 60-, och 70-talet. Det förmåga som provet "mäter" är dock förmågan att ta del av information och arbeta lugnt och metodiskt.

Syftet med provet är att utveckla stödet vid betygssättning för yrkeslärarna på El- och energiprogrammet och därmed bidra till elevernas lärande. De fem frågorna i modulen "Installationsprov" kan besvaras på betygsnivåerna A-C-E. Den elev som behöver mer information (läs, samråd) hamnar på C-nivå men får en chans att komma tillbaks till A-nivå. Den elev som behöver utförliga instruktioner hela tiden hamnar på E-nivå men får i andra frågan chansen att komma tillbaks till C-nivå.

Elsäkerhetsprovet ingår som en obligatorisk del i ECY-certifikatet. För godkänt krävs som tidigare rätt svar på minst 70 procent av frågorna. För elever som inte når godkänt finns möjligheten att göra om Elsäkerhetsprovet eller "Skötsel av elanläggning" under lärlingstiden på ett medlemsföretag anslutet till branschorganisationen Installatörsföretagen.

ECY ser gärna att skolan involverar APL-företagen och deras handledare i genomförandet av Nationellt branschprov.

Vi har byggt och testat enligt desktopwebbläsarna som finns här. http://standout.se/webbutveckling/2016/02/03/rekommenderade-webblasare-2016/ . Alla moderna webbläsare fungerar. Vi har valt att inte stödja iOS och Androidtelefoner.

Genomförande av Nationellt branschprov

Under provdagarna är provet öppet 08.00 – 16.00. Du avgör själv som lärare hur mycket tid olika elever ska få ägna åt modulen Elinstallation och modulen Elsäkerhet. Vår bedömning är att de flesta elever behöver max två timmars effektiv tid. Vid ev problem mejla ross+installatorsprov@standout.se . Helpdeskfunktion över telefon erbjuds ej.

I det unika utvecklingsprojektet Nationellt branschprov är Växjöföretaget Standout vår partner. Därför vill vi gärna ta del av förslag till förbättringar. Mejla därför gärna ECY på par.lundstrom@installatorsforetagen.se . I fliken "Utveckling" till vänster ser du vilka förbättringar vi har arbetat för att under 2017. På samma sätt kommer vi att publicera förbättringsförslag för 2018.

Ny anmälan sker här https://installatorsprov.standoutapp.se/user_registrations/new .

Om du anmälde dig 2017 men har glömt ditt lösenord så ska du använda länken ”Glömt ditt lösenord?” direkt under loginknappen på https://installatorsprov.standoutapp.se/users/sign_in

När du som lärare har anmält dig kommer du att få ett bekräftelsemail så snart ECY godkänt er ansökan. E-postmeddelandet innehåller en länk där du bekräftar ert konto samt väljer vilket lösenord du vill använda när du loggar in. Denna bekräftelse är dock inte automatgenererad utan kräver att ECY godkänner, vilket sker när arbetsbelastningen så tillåter. Vill du ha vägledning hittar du det här i Manual Kolla för säkerhets skull i spamfiltret innan du mejlar frågor till helpdesk ross+installatorsprov@standout.se