Elsäkerhetsprovet med kompetensbevis

Elsäkerhetsprovet är ett test på att du som elev kan arbeta på ett elsäkert sätt.

Om du blir godkänd på Elsäkerhetsprovet utfärdar ECY ett personligt kompetensbevis som din lärare får första veckan i juni. Om du inte klarar provet vid första tillfället i mars finns ett omprovstillfälle i april. För lärlingar anställda på ett medlemsföretag anslutet till branschorganisationen Installatörsföretagen finns möjligheten att till en rabatterad kostnad genomföra provet "Skötsel av elanläggning".

Elever med diagnoser som dyslexi får gärna använda digital uppläsning eller ta hjälp med läsförståelsen.

Kompetensbevis på godkänt prov skickas till skolan i god tid innan skolavslutningen!

Aktuell standard

I Nationellt branschprov ingår en elsäkerhetsdel där vissa frågor är hämtade från Elsäkerhetsverkets föreskrifter Elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet, ELSÄK-FS 2006:1 och svensk standard Skötsel av elektriska anläggningar, SS-EN 50 110-1. Utgåva 3. Läromedel och lärarhandledning finns att köpa hos INSU

Standarden kan köpas hos IN Förlag

Hjälpmedel

Föreskrifter och standarder. Alla föreskrifter och standarder är tillåtna att ha med sig på provet. Det vi anser är viktigast att ha tillgängligt är:

  • Elinstallationsreglerna
  • Skötsel av elektriska anläggningar, SS-EN 50 110-1. Utgåva 3
  • ELSAK-FS 2006:1

Elvis är ett av flera möjliga digitala hjälpmedel.

Inga läromedelsböcker får förekomma men elsäkerhetsföreskrifter är godkända. Däremot är det godkänt att använda sig av samma kurslitteratur som INSU säljer till de som gått utbildning i elsäkerhetsföreskrifter.