Installationsprov

Webbadressen är https://installatorsprov.standoutapp.se

Provet i ämnet Installationsteknik är ett test av de kunskaper som du som elev har inhämtat under dina år på El- och energiprogrammet.

Nivån på frågorna motsvarar den tekniska förståelsen på betygsnivåerna C och E. Resultatet för eleven och klassen redovisas i poäng. Max är 20 poäng och lägst är noll. Den elev som inte använder ledtrådar men svarar rätt får högst poäng.  Vilket resultat du och din klass når beror på hur många ledtrådar du och dina klasskamrater har frågat efter. Läraren kan jämföra klassens resultat med alla som deltagit (ca 2.000 elever).

Hjälpmedel

Föreskrifter och standarder.
Alla föreskrifter och standarder är tillåtna att ha med sig på provet. Det vi anser är viktigast att ha tillgängligt är:

  • Elinstallationsreglerna
  • Skötsel av elektriska anläggningar
  • ELSAK-FS
  • Kalkylator
  • Mus med scrollfunktion underlättar

 Elvis är ett exempel på digitalt hjälpmedel.

Inga läromedelsböcker får förekomma men elsäkerhetsföreskrifterna är godkända. Det är OK att använda sig av  INSUs kurslitteratur

Tips!

Läs noga och tänk efter! Ibland kan det gå lite för snabbt och då sker ofta onödiga slarvfel.