Installationsprov

Webbadressen är https://installatorsprov.standoutapp.se

Provet i ämnet Installationsteknik är ett test av de kunskaper som du som elev har inhämtat under dina år på El- och energiprogrammet.

Nivån på frågorna motsvarar den tekniska förståelsen på betygsnivåerna C och E. Vilket resultat du och din klass når beror på hur många ledtrådar du och dina klasskamrater har frågat efter.

Hjälpmedel

Föreskrifter och standarder.
Alla föreskrifter och standarder är tillåtna att ha med sig på provet. Det vi anser är viktigast att ha tillgängligt är:

  • Elinstallationsreglerna
  • Skötsel av elektriska anläggningar
  • ELSAK-FS

 Elvis är ett exempel på digitalt hjälpmedel.

Inga läromedelsböcker får förekomma men elsäkerhetsföreskrifter är godkänt. Däremot är det godkänt att använda sig av samma kurslitertur som INSU säljer till de som gått utbildning i elsäkerhetsföreskrifter.

Tips!

Läs noga och tänk efter! Ibland kan det gå lite för snabbt och då sker ofta onödiga slarvfel.