Utveckling av Nationellt branschprov

Det Nationella branschprovet utvecklas kontinuerligt utifrån feed-back via Helpdesk och mejl till ECY.

Utveckling inför 2020 års Nationella branschprov

* Ta fram film för lärarnas anmälningsprocess
* Ta fram film som förklarar för eleverna hur provet fungerar
* Ta fram film för hur inbyggd PDF-läsare fungerar
* Säkerställa att databasen visar frågor och ledtrådar i rätt ordning
* Utveckla förstoring av klickbara bilder

Utveckling inför 2019 års Nationella branschprov

* Förenklad anmälningsprocess för lärarna
* Utveckla information till eleverna om hur provet fungerar
* Förbättrad statistik
* Förenkla elevernas inloggning
* Inbyggd PDF-läsare

Utveckling inför 2018 års Nationella branschprov

* importera elevlistor från Excel
* manual som stöd i anmälningsprocessen
* i vilket format personnummer ska anges
* möjlighet att kopiera elevlista från modul Installationsprov till modul Elsäkerhet
* intuitivt anmälningsformat (eftersom resurser till personlig vägledning saknas)
* spärra möjligheten att anmäla samma epostadress två gånger
* möjligheten att gå fram och tillbaks i Elsäkerhetsprovet
* komplettera Installationsmodulen med ca 10 kunskapsfrågor på E-nivå.
* testfråga för att kunna förbereda eleverna på metodiken i Installationsprovet
* utveckla statistikfunktionen så att både lärare, elever och provadministratörer på ett enkelt sätt kan ta fram relevant data
* för ETG-skolor har terminstester utvecklats