Resultat Elsäkerhetsprov 2019

Totalt 2.643 elever genomförde Elsäkerhetsprovet i mars. 65 procent klarade med godkänt resultat. För övriga gäller det att plugga inför omprovet.

På 77 skolor var det i mars minst 90 procent av eleverna som blev godkända.

Efter omprovet i april har totalt 2.891 elever gjort elsäkerhetsprovet och 89 % kommer att få ut ett kompetensbevis när de får sitt slutbetyg.

Inför 2020 ser ECY gärna att alla skolor når 90 % redan vid första provtillfället i mars.