Ledamöter

Arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen (IN) utser tre ledamöter samt ordförande för Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY). Arbetstagarorganisationen Svenska Elektrikerförbundet (SEF) utser tre ledamöter. Sammanträden hålls fyra gånger per år, löpande ärenden hanteras av ordförande och vice ordförande.

Arbetsgivarrepresentanter 

Arbetstagarrepresentanter  

   

Ordförande
Pär Lundström, Installatörsföretagen
Box 17154, 118 60 Stockholm
Telefon: 08-762 75 65
E-post: par.lundstrom@installatorsforetagen.se

Åsa Gabrielsson, Installatörsföretagen
Box 388, 581 04 Linköping
Telefon: 013-25 30 71
E-post: asa.gabrielsson@installatorsforetagen.se

Mats Fredriksson, Installatörsföretagen
Köpmangatan 23-25, 702 23 Örebro              
Telefon: 019-19 57 72
E-post: mats.fredriksson@installatorsforetagen.se

Vice ordförande
Mikael Pettersson, Svenska Elektrikerförbundet
Box 1123, 111 81 Stockholm
Telefon  010-434 05 00
E-post: mikael.pettersson@sef.se

Pontus Boström, Svenska Elektrikerförbundet
Box 1123, 111 81 Stockholm
Telefon: 010- 434 05 80
E-post: pontus.bostrom@sef.se

Peter Jönsson, Svenska Elektrikerfördundet, Region syd
Amiralsgatan 81 A, 214 37  MALMÖ
Telefon: 010-434 05 61
E-post: peter.jonsson@sef.se