Om Yrkesnämnden ECY

Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) är ett samarbetsorgan mellan Installatörsföretagen (IN) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF). Yrkesnämndens huvuduppgift är att se till att elutbildningarna i Sverige håller den kvalitet som branschen behöver för att kunna anställa kompetenta medarbetare. Till vår hjälp har vi lokala yrkesnämnder (ELY) som företräder branschen regionalt. I deras uppgift ingår bland annat att stödja program/branschråd på de gymnasieskolor som har El- och energiprogrammet, eller motsvarande vuxenutbildning, samt att följa upp lärlingsutbildningen i företagen.

ECY är en gemensam plattform för att påverka beslutsfattare och myndigheter så kommunala och privata utbildningsanordnare erbjuder den utbildningskvalitet som krävs för att den studerande ska kunna få sin lärlingsanställning

 

Läs mer om Installatörsföretagen

Läs mer om Elektrikerna