Branschråd och programråd

För att din utbildning ska hålla god kvalitet krävs nära samverkan mellan skola och företag. Det sker genom aktiva program- eller branschråd och genom dagliga kontakter mellan lärare och handledare på företag.

Normalt består programråden av representanter för elföretag, skolan, genom skolledare, yrkeslärare, elever och studie- eller yrkesvägledare samt facklig representant.

I rådet diskuteras utbildningens kvalitet, inriktning och anpassning till nya arbetsmetoder, yrkeslärarnas fortbildning, skolans utrustning och behov av nya hjälpmedel, yrkesorientering i grundskolan och gymnasieskolans eller vuxenutildningens rekrytering till El- och energiprogrammet.

Programrådets uppgifter kan sammanfattas med:

  • Rätt elev på rätt utbildning!
  • Utbildningen ska anpassas efter branschen lokalt/regionalt!
  • Bästa möjliga utbildning till eleverna!
  • Planera APL för eleverna!
  • Eleverna ska efter utbildningen kunna få jobb!

Handledare - yrkeslärare - elev

Den viktigaste kontakten mellan skolan och företaget är den mellan dig som handledare - yrkesläraren - eleven.

Genom handledarutbildning och direkt kontakt med yrkesläraren får du veta hur skolan arbetar, vad den lär ut och vad eleven förväntas kunna.

Genom kontakt med eleven får du veta vad han/hon verkligen kan och lärt sig i skolan och hur eleven fungerar på arbetsplatsen. Det är med andra ord du som bäst kan bedöma om eleven är anställningsbar.

Läs mer i Programrådsguiden: guide-for-programradsledamoter.pdf