Lärling

En lärlingsanställning, hos ett företag som är anslutet till Installationsavtalet mellan IN och SEF, innebär att du slutför din utbildning till elektriker på en arbetsplats. Den normala utbildningstiden som lärling är 1.600 timmar, ca 1 år.

Vid början av lärlingsanställningen ska registrering ske hos ELY (Elbranschens Lokala Yrkesnämnd). Där kontrolleras att inga kurser saknas och att du har minst godkänt betyg i dem. Mejla larling@sef.se 

Så här fungerar registreringen:
Din arbetsgivare ser till att kopior på betyg, anställningsbevis och ev. praktikintyg skickas till ELY. Handlingarna kontrolleras och vidarebefordras för registrering. Samtidigt skickar ELY i retur till dig och företaget en A-blankett av vilken det framgår vilka olika moment som du ska jobba med och vilken tid som du ska öva de olika momenten.

Efter 720 timmar skickas den ifyllda A-blanketten tillbaka till ELY för kontroll. ELY kontrollerar att rätt moment utförts och sänder därefter en B-blankett till dig med uppgift om återstående övningsmoment och tider.

A- eller B-blanketten ska du fylla i varje vecka. Det är du, tillsammans med företagets utbildningsansvarige samt ditt utbildningsombud som ser till att allt antecknas på rätt sätt.
När du är klar med lärlingstiden skickar du in B-blanketten tillsammans med ett digitalt foto på dig själv till ELY.

Vad händer om du saknar någon kurs?
Om du saknar någon eller några av de kurser som krävs måste du komplettera med dessa. Om du har betyget icke godkänd, F, i någon kurs, då måste du tentera upp betyget till godkänd.

Här kan du kan läsa mer om vilka kurser och utbildning som krävs för att erhålla ett ECY-certifikat