Validering kan ge dig en anställning

Har du kompetens och erfarenhet för att arbeta som installationselektriker? Då kan du genom validering bli anställningsbar.

Hur blir jag validerad?

För att valideras ska du skicka in samtliga underlag som du vill ska ligga till grund för bedömning av din kompetens och erfarenhet. Se till att alla underlag är översatta till svenska eller engelska. Exempel på underlag som bör finnas med är:

 • Betyg från utbildningar inom elteknik
 • Arbetsgivarintyg
 • Certifikat/yrkesbevis

Spara alla dokument som en 1 pdf-fil och skicka den till validering@ecy.com

ECY:s valideringskommitté gör sedan en bedömning av din samlade kompetens och erfarenhet. Valideringskommittèn sammanträder ca var 14:e dag. Så fort vi behandlat ditt ärende kommer du att få ett skriftligt svar via mejl. ECY:s beslut kan inte överklagas.

Är du redan utbildad i ett annat land?

Utbildad i Norden

Kommer du från de nordiska länderna är det enkelt att börja jobba som elektriker i Sverige, du behöver inte valideras.

Det innebär att en elektriker med så kallade "Fagbrev", "Sveinsbref" eller "Svennebrev" kan ta anställning i Sverige utan komplettering av sin grundutbildning.

Om man som elektriker med utbildning i annat nordiskt land vill ha ett svenskt ECY-certifikat måste man komplettera sin utbildning med kurserna:

 • Skötsel av elanläggningar
 • Kontroll före idrifttagning 
 • Elinstallationsreglerna

Dessa kurser kan du läsa hos bl.a. INSU

Man ska även ha arbetat minst tre månader i ett företag anslutet till Installationsavtalet IN/SEF, samt ha kunskap i svenska motsvarande lägst SFI D.

Utbildad inom EU

Europa har en gemensam arbetsmarknad. Med relevant utbildning och arbetslivserfarenhet inom elteknikområdet är du anställningsbar även i Sverige.

För att validera din kompetens skickar du in ett:

För att dessutom kunna ansöka om ECY-certifikat krävs:

 • Europass med översatta betyg och arbetsintyg
 • Kunskap i svenska språket motsvarande SFI D.
 • Genomgången utbildning i kurserna:
 1. Kontroll före idrifttagning
 2. Skötsel av elanläggningar-
 3. Elinstallationsreglerna
 • Anställning som elektriker hos ett företag som är kollektivavtalsanslutet till Installationsavtalet IN/SEF.

Utbildad i ett land utanför EU

Om du kommer från land utanför EU ska du ska göra Elteknisk validering för att säkerställa din elsäkerhetstekniska kompetens. För medborgare från OECD-länder som t ex Australien och Kanada används ofta samma rutiner som för EU-medborgare. 

ECY:s branschmodell för  eltekninsk validering hittar du här Elteknisk validering