Elteknisk validering kan ge dig anställning

Om du har den kompetens som krävs för att jobba som installationselektriker kan du genom validering bli anställningsbar med hjälp av ett beslut från ECY. Du behöver intyg från arbetsgivare och betyg från utbildning som visar att du har den kompetens som krävs för ECY-certifikat. Om du saknar betyg och intyg kan du göra en Elteknisk validering genom Arbetsförmedlingen eller som privatperson på vårt utbildningscenter INSU.

Dina frågor och underlag mejlar du till validering@insu.se

ECYs valideringskommitté sammanträder ungefär var 14:e dag. Du får ett automatisk svar från validering@insu.se så att du vet att dina handlingar har kommit fram. När ECY har beslutat om ditt ärende så får du ett skriftligt svar via mejl.

Alla handlingar ska vara på svenska eller engelska. Du ska även fylla i ett Europass  (Europeisk färdighetspass /European Skills Passport )

Samla alla dina handlingar i EN pdf-fil som du sedan mejlar

ECY hanterar valideringsärenden ett par gånger per månad. De vanligaste besluten är:

  1. Du kan börja jobba som installationselektriker. Men behöver oftast komplettera med Skötsel av elanläggningar, Kontroll före idrifttagning och elinstallationsreglerna.  Dina språkkunskaper måste motsvara lägst SFI D. Ditt ECY-certifikat utfärdas efter tre månaders anställning. Det beslut du fått från ECY fungerar som ett tillfälligt certifikat.
  2. Du är elektriker men behöver lära dig mer för att kunna jobba i Sverige. Du behöver komplettera genom vuxenutbildningen i din hemkommun med kurserna Praktisk ellära 100 poäng, Elkraftteknik 100 p samt Elinstallationer 200 poäng. Du kan även läsa på distans hos Teknikutbildarna. Dina språkkunskaper måste motsvara lägst SFI D.
  3. Du är tyvärr inte en installationselektriker utan behöver gå en fullständig vuxenutbildning som omfattar 1.500 poäng, inkl gymnasiearbete, 8 veckors APL och distanskursen ”Skötsel av elanläggning”. Dina språkkunskaper måste motsvara lägst SFI D. Därefter kan du anställas som lärling och göra kollektivavtalets 1.600 timmars lärlingstid.

ECYs beslut kan inte överklagas.

Innan ECY-certifikat utfärdas för individer med beslut enligt punkt 2 och 3 kräver ECY dokumentation på de kunskaper som finns i endagskurserna ”Kontroll före idrifttagning”, ”Skötsel av elanläggning” samt tvådagarskursen ”Elinstallationsreglerna”, se mer info på  www.insu.se . ECY godtar intyg utfärdade av EUU, Certifierade yrkesbedömare och yrkeslärare med Auktorisation. Den yrkeslärare som utfärdat intyg i "Skötsel av elanläggning" har också tagit på sig ett arbetsmiljöansvar i lagens mening.

Norden

Kommer du från de nordiska länderna är det enkelt att börja jobba som elektriker i Sverige

I det nordiska samarbetet inom Nordisk Elutbildningskommitte (NEUK) har vi en överenskommelse. En elektriker med så kallade "Fagbrev", "Sveinsbref" eller "Svennebrev" ta anställning i Sverige utan vidare komplettering av sin grundutbildning.

Detaljer om de olika nordiska utbildningarna hittar du på www.neuk.org/

Om man som "nordisk" elektriker vill ha ett svenskt certifikat måste man komplettera sin utbildning med Skötsel av elanläggningar, Kontroll före idrifttagning och Elinstallationsreglerna. Man ska även ha arbetat minst tre månader i ett företag anslutet till Installationsavtalet EIO/SEF. Man ska även ha kunskap i svenska motsvarande lägst SFI D.

EU-medborgare

Europa har en gemensam arbetsmarknad. Med relevant utbildning och arbetslivserfarenhet inom elteknikområdet är du anställningsbar även i Sverige.

För att kunna ansöka om ECY-certifikat krävs:

  • översatta betyg och arbetsintyg
  • kunskap i svenska språket motsvarande SFI D.
  • genomgången utbildning i i endagskurserna ”Kontroll före idrifttagning”, ”Skötsel av elanläggning” samt tvådagarskursen ”Elinstallationsreglerna”, se mer info på  www.insu.se
  • anställning hos svensk elfirma med kollektivavtal Installation mellan Svenska Elektrikerförbundet (SEF) och Installatörsföretagen.

Övriga länder utom EU

Oftast beslutar ECY att du ska göra Elteknisk validering för att säkerställa din elsäkerhetstekniska kompetens. För medborgare från OECD-länder som t ex Australien och Kanada används ofta samma rutiner som för EU-medborgare.

ECY´s branschmodell för validering hittar du här Elteknisk validering