Validering

Om du har den kompetens som krävs för att jobba som elektriker i Sverige kan du validera dina kunskaper, se http://www.euu.se/kurser/validering-757 . ALLA frågor och underlag mejlas till validering@euu.se

Inkomna valideringsärenden hanteras veckovis. De vanligaste besluten är:

  1. Fullständig vuxenutbildning 1.500 poäng inkl gymnasiearbete, 8 veckors APL och ”Skötsel av elanläggning”. Språkkunskaper motsvarande SFI D. Därefter 1.600 timmars lärlingstid.
  2. BB1-kurserna + Elinstallationer 200 poäng (ibland även med krav på 1.000 timmars lärlingsanställning).
  3. Anställningsbar. ECY-certifikat utfärdas efter tre månaders anställning.

Innan ECY-certifikat utfärdas för individer med beslut enligt punkt 2 och 3 kräver ECY uppfräschning av kunskaper i endagskurserna ”Kontroll före idrifttagning”, ”Skötsel av elanläggning” samt tvådagarskursen ”Elinstallationsreglerna”, se

 www.euu.se

Norden

Kommer du från de nordiska länderna är det enkelt att börja jobba som elektriker i Sverige

I det nordiska samarbetet inom Nordisk Elutbildningskommitte (NEUK) har vi en överenskommelse. En elektriker med så kallade "Fagbrev", "Sveinsbref" eller "Svennebrev" ta anställning i Sverige utan vidare komplettering av sin grundutbildning.

Detaljer om de olika nordiska utbildningarna hittar du på www.neuk.org/

EU-medborgare

Europa har en gemensam arbetsmarknad och dina kvalifikationer och din utbildning gör dig anställningsbar även i Sverige.

För att kunna ansöka om ECY-certifikat krävs:

  • validerad yrkeskompetens (teori och praktik)
  • översatta betyg och arbetsintyg från ditt hemland
  • kunskap i svenska språket motsvarande SFI D.
  • genomgången utbildning i Elinstallationsreglerna, Skötsel av elanläggningar samt Kontroll före idrifttagning
  • anställning hos svensk elfirma som omfattas av Installationsavtalet EIO/SEF

Övriga länder utom EU

För att säkerställa din elsäkerhetstekniska kompetens krävs ett yrkestest eller validering. ECY har utarbetat denna branschmodell för validering Elteknisk validering