Validering

Om du har den kompetens som krävs för ECY-certifikatet kan du genom validering bli anställningsbar som Installationselektriker i Sverige. Om dina intyg och betyg är ofullständiga kan du genomföra Elteknisk validering.

ALLA frågor och underlag mejlas till validering@euu.se

ALLA handlingar ska vara på svenska eller engelska. Du ska även fylla i ett Europass https://europass.cedefop.europa.eu/sv/documents/curriculum-vitae.

ALLA handlingar ska mejlas i EN pdf-fil.

Inkomna valideringsärenden hanteras veckovis. De vanligaste besluten är:

  1. Anställningsbar. ECY-certifikat utfärdas efter tre månaders anställning.
  2. Kurserna Praktisk ellära 100 poäng, Elkraftteknik 100 p samt Elinstallationer 200 poäng (kan genomföras på arbetsplats).
  3. Fullständig vuxenutbildning 1.500 poäng inkl gymnasiearbete, 8 veckors APL och ”Skötsel av elanläggning”. Språkkunskaper motsvarande SFI D. Därefter 1.600 timmars lärlingstid.

ECYs beslut kan inte överklagas.

Innan ECY-certifikat utfärdas för individer med beslut enligt punkt 2 och 3 kräver ECY dokumentation på de kunskaper som finns i endagskurserna ”Kontroll före idrifttagning”, ”Skötsel av elanläggning” samt tvådagarskursen ”Elinstallationsreglerna”, se mer info på  www.euu.se . ECY godtar intyg utfärdade av EUU, Certifierade yrkesbedömare och yrkeslärare med Auktorisation. Den yrkeslärare som utfärdat intyg i "Skötsel av elanläggning" har också tagit på sig ett arbetsmiljöansvar i lagens mening.

Norden

Kommer du från de nordiska länderna är det enkelt att börja jobba som elektriker i Sverige

I det nordiska samarbetet inom Nordisk Elutbildningskommitte (NEUK) har vi en överenskommelse. En elektriker med så kallade "Fagbrev", "Sveinsbref" eller "Svennebrev" ta anställning i Sverige utan vidare komplettering av sin grundutbildning.

Detaljer om de olika nordiska utbildningarna hittar du på www.neuk.org/

EU-medborgare

Europa har en gemensam arbetsmarknad och dina kvalifikationer och din utbildning inom elteknikområdet gör dig anställningsbar även i Sverige.

För att kunna ansöka om ECY-certifikat krävs:

  • validerad yrkeskompetens (teori och praktik)
  • översatta betyg och arbetsintyg från ditt hemland
  • kunskap i svenska språket motsvarande SFI D.
  • genomgången utbildning i i endagskurserna ”Kontroll före idrifttagning”, ”Skötsel av elanläggning” samt tvådagarskursen ”Elinstallationsreglerna”, se mer info på  www.euu.se
  • anställning hos svensk elfirma som omfattas av Installationsavtalet mellan Svenska Elektrikerförbundet (SEF) och Installatörsföretagen.

Övriga länder utom EU

För att säkerställa din elsäkerhetstekniska kompetens krävs ett yrkestest eller validering. ECY har utarbetat denna branschmodell för validering Elteknisk validering