Validering

Om du har den kompetens som ECY-certifikatet beskriver kan du validera din utbildning och erfarenhet så att du kan anställas som elektriker i Sverige. Är dina underlag ofullständiga kan du genomföra Elteknisk validering, se http://www.euu.se/kurser/validering-757 . ALLA frågor och underlag mejlas till validering@euu.se Alla handlingar du vill hänvisa till ska vara på svenska eller engelska. Handlingarna ska mejlas i EN PDF-fil.

Inkomna valideringsärenden hanteras veckovis. De vanligaste besluten är:

  1. Fullständig vuxenutbildning 1.500 poäng inkl gymnasiearbete, 8 veckors APL och ”Skötsel av elanläggning”. Språkkunskaper motsvarande SFI D. Därefter 1.600 timmars lärlingstid.
  2. Kurserna för B-auktorisation: Praktisk ellära 100 poäng, Elkraftteknik 100 p samt Elinstallationer 200 poäng (kan genomföras på arbetsplats). För personer som bedöms sakna nödvändig erfarenhet av installationsarbete motsvarande svensk standard lägger ECY till ett krav på 600 timmars lärlingsanställning.
  3. Anställningsbar. ECY-certifikat utfärdas efter tre månaders anställning.

Innan ECY-certifikat utfärdas för individer med beslut enligt punkt 2 och 3 kräver ECY uppfräschning av kunskaper i endagskurserna ”Kontroll före idrifttagning”, ”Skötsel av elanläggning” samt tvådagarskursen ”Elinstallationsreglerna”, se mer info på  www.euu.se

Norden

Kommer du från de nordiska länderna är det enkelt att börja jobba som elektriker i Sverige

I det nordiska samarbetet inom Nordisk Elutbildningskommitte (NEUK) har vi en överenskommelse. En elektriker med så kallade "Fagbrev", "Sveinsbref" eller "Svennebrev" ta anställning i Sverige utan vidare komplettering av sin grundutbildning.

Detaljer om de olika nordiska utbildningarna hittar du på www.neuk.org/

EU-medborgare

Europa har en gemensam arbetsmarknad och dina kvalifikationer och din utbildning inom elteknikområdet gör dig anställningsbar även i Sverige.

För att kunna ansöka om ECY-certifikat krävs:

  • validerad yrkeskompetens (teori och praktik)
  • översatta betyg och arbetsintyg från ditt hemland
  • kunskap i svenska språket motsvarande SFI D.
  • genomgången utbildning i i endagskurserna ”Kontroll före idrifttagning”, ”Skötsel av elanläggning” samt tvådagarskursen ”Elinstallationsreglerna”, se mer info på  www.euu.se
  • anställning hos svensk elfirma som omfattas av Installationsavtalet mellan EIO och SEF

Övriga länder utom EU

För att säkerställa din elsäkerhetstekniska kompetens krävs ett yrkestest eller validering. ECY har utarbetat denna branschmodell för validering Elteknisk validering