Certifiering av validerare

ECY-krav på den person som söker certifiering som yrkesbedömare

  • Gedigen yrkeserfarenhet av de installationer som ingår i valideringen

  • Minst fem års erfarenhet som lärare, handledare och/eller arbetsledning

  • Kunskaper motsvarande Auktorisation lågspänning (Allmän behörighet lågspänning)

  • God samtalsledare

  • Goda kunskaper i t ex något av språken engelska, franska, arabiska

  • Kännedom om olika länders eltekniska utbildningar

  • Genomgått av ECY godkänd certifiering som valideringsledare